Archiwizacja
archiwizacja dokumentów

Usługi archiwistyczne

Archiwizacja dokumentówDelegowanie czynności związanych z porządkowaniem i utrzymaniem archiwum na zewnątrz jednostki organizacyjnej jest coraz częstszą metodą redukowania kosztów własnych. Konieczność posiadania i korzystania z określonych dokumentów stwarza przed Kierownikami i Dyrektorami placówek zadanie znalezienia takiego rozwiązania, które w sposób kompleksowy rozwiązałoby proces archiwizacji i wyszukiwania dokumentacji. Outsorcing jest jedną z najbardziej skutecznych i najtańszych form rozwiązujących ten problem.

     
Nasza Firma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  Klientów proponuje przejęcie obsługi i odpowiedzialności za prowadzenie archiwum zakładowego/składnicy akt. Proponujemy kilka elastycznych rozwiązań kompleksowej obsługi archiwow zakładowych / składnic akt.
   
 

 


* Organizujemy prace archiwum od podstaw.

* Dysponujemy fachowym i wysokokwalifikowanym
   personelem z długoletnim praktycznym doświadczeniem
   w archiwizacji i porządkowaniu dokumentów.

* Przeprowadzamy wycenę kosztów prac nieodpłatnie.

* Posiadamy doświadczenie w opracowaniu.
   kategorii „A” (jednostki pod Państwowym Nadzorem Archiwalnym)

* Oferujemy niszczenie dokumentacji nieaktualnej, której
   okres przechowywania już minął - potwierdzone
   certyfikatem zniszczenia.
     
  Obsługa Doraźna - polega na jednorazowym uporządkowaniu archiwum zakładowego/składnicy akt na podstawie obowiązujących przepisów. Oszacowanie kosztów prac odbywa się na podstawie obmiaru ilości akt i oceny stanu akt. Wycena kosztów wykonania usługi jest nieodpłatna. Usługę tę kierujemy do Klientów którzy przeprowadzają archiwizację w swojej jednostce w odstępach co 2-3 lata.
       
  Obsługa Kompleksowa obsługa archiwum - polega na przejęciu wszystkich czynności związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego/składnicy akt. W trakcie trwania umowy nasz pracownik wykonuje czynności związane z prowadzeniem i nadzorem nad sprawnym funkcjonowaniem archiwum oraz w ustalonych dniach/godzinach pracy Państwa firmy pełni rolę archiwisty zakładowego (przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych, udostępnianie, opracowywanie, brakowanie, współpraca z komórkami organizacyjnymi).
     
  Podejmując z nami współpracę otrzymujecie Państwo gwarancję nie tylko dobrze zorganizowanej i nienagannej pracy ale również z góry przewidzianych kosztów. Nie obciążamy Naszych Klientów dodatkowymi "ukrytymi" kosztami (np. za dojazdy, delegacje czy materiały eksploatacyjne). Kwoty za usługę kalkulujemy uwzględniając wszystkie materiały niezbędne do wykonania usługi tj. pudła archiwizacyjne, teczki, klipsy archiwalne. W ramach świadczonych usług wykonujemy elektroniczne spisy dokumentacji.  Gwarantujemy powykonawczą nieodpłatną pomoc.

Działamy zgodnie z obowiązującymi  przepisami :

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 164) oraz pozostałych obowiązujących przepisów resortowych dla danej działalności.


Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2019 poz. 246).

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 

  aktualizacja 2022 rok

 
   Home | O nas | Usługi | Słownik | Digitalizacja | Kontakt  
Archiwizacja dokumentów Archiwizacja dokumentów dokumenty archiwizacyjne Archiwizacja