dokumenty archiwizacyjne
archiwizacja dokumentów

Archicom archiwizacja dokumentów

Archicom archiwizacja dokumentów

Jeste¶my specjalistyczn± firm± ¶wiadcz±c± usługę porz±dkowania i archiwizacji dokumentów. Nasza firma działa na rynku usług od 1999 roku. Nasza kadra posiada ponad 25 letnie do¶wiadczenie w porz±dkowaniu dokumentacji, obsługi i zarz±dzania archiwami oraz zakładaniu archiwów papierowych od podstaw. Nasze zawodowe do¶wiadczenia zdobyli¶my podczas wieloletniej pracy w Archiwum Państwowym w Katowicach oraz w kilkudziesięciu firmach i instytucjach państwowych, prywatnych a także jednostkach medycznych. Z naszymi Klientami współpracujemy na zasadach szeroko rozumianego outsorcingu.

Od 2009 roku rozszerzyli¶my nasz± ofertę o skanowanie dokumentów i tworzenie zdigitalizowanych archiwów. Naszym celem jest dostarczenie Klientom prostych nieskomplikowanych rozwi±zań, które pomog± i usprawni± funkcjonowanie archiwum dokumentacji.

¦wiadczymy nasze usługi na terenie polski południowej.

Kontakt korespondencyjny :

EL TEKA Usługi Archiwistyczne
adres koresp. 43-100 Tychy 1 skr. poczt 43

kontakt e-mail : z nami << kliknij

kontakt telefoniczny plus gsm :
tel. gsm : +48 601 699 073
tel. gsm : +48 605 587 152

aktualizacja na 2020 rok

 
   Home | O nas | Usługi | Słownik | Digitalizacja | Kontakt  
Archiwizacja Dokumentów Archiwizacja dokumentów dokumenty archiwizacyjne Archiwizacja